Goodwill Partner


Tax Litigation

Společnost GOODWILL PARTNER, s.r.o., se specializuje na daňové spory (tzv. Tax Litigation), tedy spory vzniklé v případě, že správce daně konstatuje, že daňový subjekt neplní stanovené povinnosti řádně a včas, zatímco daňový subjekt s takovýmto posouzením nesouhlasí a brání se proti němu prostředky, které mu poskytuje právo (stížnost, odvolání, žaloba na nezákonný zásah správce daně, žaloba proti rozhodnutí správci daně, kasační stížnost, ústavní stížnost).

Zároveň se naše společnost zaměřuje na vedení důkazního řízení a s tím související činnosti, které stanoví základ a meritum sporů. Naše společnost má mnohaletou praxi v této oblasti, co garantují členové našeho týmu, kteří jsou předními odborníky ve svých oblastech.