Goodwill Partner


Tax Litigation

Společnost GOODWILL PARTNER, s.r.o., se specializuje na daňové spory (Tax Litigation), kdy správce daně konstatuje, že daňový subjekt neplní stanovené povinnosti řádně a včas, zatímco daňový subjekt s posouzením nesouhlasí a brání se procesními prostředky, které mu poskytuje právo (stížnost, odvolání, žaloba na nezákonný zásah správce daně, žaloba proti rozhodnutí správce daně, kasační stížnost, ústavní stížnost). V potřebné míře jsou některé úkony zajištěny smluvními advokáty-specialisty. 

Společnost GOODWILL PARTNER, s.r.o. se zaměřuje na vedení důkazního řízení a s tím související činnosti, které stanoví základ a meritum daňových sporů. Naši specialisté mají mnohaletou praxi v oblasti daňového dokazování.