Goodwill Partner


Vracení daně


Vracení daně z přidané hodnoty

Společnost GOODWILL PARTNER zajišťuje smluvně pro řadu obchodníků z celé České republiky posuzování nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty.

Zákazník, který je na prodejně informován o posouzení jeho žádosti na vrácení daně společností GOODWILL PARTNER, může uplatnit svůj nárok na vrácení daně písemně nebo osobně v kanceláři na adrese U Dubu 691/48, 147 00 Praha 4 - Braník.

Pro osobní uplatňování je kancelář otevřena každé úterý a čtvrtek od 12 do 14 hodin.

Doklady je možno zaslat elektronicky do datové schránky (ID: 427xi5) nebo emailem na adresu consulting@goodwillpartner.cz. I v takovém případě je nutno doklady ve lhůtě pro uplatnění nároku poskytnout v origináním vyhotovení (§ 84 odst. 5 a 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty).