Goodwill Partner


Další služby

Společnost GOODWILL PARTNER, s.r.o. poskytuje stálým klientům 

- standardní služby daňového poradenství, příprava daňových přiznání

- vedení účetnictví, účetní poradenství, účetní metodiku pro interního účetního klienta,

včetně služeb souvisejících. 

Dle potřeby zajistíme

- organizaci a zpracování komplexní účetní agendy, periodické výstupy z účetnictví dle individuální potřeby klienta, 

- fakturaci, včetně fakturace specializované (fakturace státních projektů),

- externí metodické vedení interní účtárny, 

- přípravu interních účetních předpisů, 

- zpracování periodických ekonomických přehledů pro představenstvo a valnou hromadu akcionářů,

- veškerou komunikaci s OSSZ, zdravotními pojišťovnami, finančními úřady a dalšími státními orgány,

- revizi nebo rekonstrukci účetnictví, 

- přípravu firemního interního auditu,

- forenzní audity. 

Pro stálé klienty poskytujeme

- komplexní podnikatelské, finanční, organizační a ekonomické poradenství,

- odborné kurzy, školení a lektorské činnosti, 

- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,

- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Právní služby zajistí v potřebném rozsahu spolupracující advokáti se svými partnery. 

Veškeré služby jsou poskytovány ve standardu GOODWILL PARTNER.