Goodwill Partner


Profil

Společnost GOODWILL PARTNER, s.r.o. poskytuje služby komplexního poradenství od roku 2004. Postupně výrazně profilovala svoji specializaci a získala řadu spokojených klientů.

Pro stálé klienty zajisťuje komplexní organizační, podnikatelské, ekonomické a účetní poradenství, integrované v potřebné míře se službami partnerských kanceláří.

Společnost GOODWILL PARTNER, s.r.o. zajistí integrované standardní daňově-poradenské služby a daňově-právní služby.

Poskytuje standardní daňové poradenství, jako jsou příprava a kontrola přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob, DPH a dalších, příprava finančních výkazů, daňové due diligence, řešení problematiky srážkových daní, stálých provozoven s dopadem do smluv o dvojím zdanění, daňové uznatelnosti nákladů, pravidel nízké kapitalizace, zakládání společností, příprava a kontrola smluv z daňového hlediska.

Zaměřuje se také na specializované služby daňového poradenství včetně všech souvisejících činností, daňově právní poradenství a komplexní poradenství v oblasti mezinárodního zdanění.

Zajišťuje zastupování klientů během daňových kontrol a dalších jednání se státními úřady a organizacemi.

Provádí forenzní prověřování různých podnikatelských, ekonomických a účetních procesů a postupů podnikatele, stejně jako prověřování podkladů a dokladů k těmto postupům použitých nebo potřebných. Tyto služby poskytuje zpravidla tým interních a externích pracovníků různých odborností, poskytujících garance objektivity a nezávislosti.

Při své činnosti úzce spolupracuje s akademickými pracovníky a platformami tak, aby vědecké poznatky z oblasti daňového práva sloužily k doplnění a kritické revizi výstupů poradenské činnosti.

Klientům nabízí kompletní servis integrovaných služeb.

Právní služby poskytují stálým klientům v mezích potřeby smluvní advokáti společnosti GOODWILL PARTNER. Přitom plně spolupracují s našimi specialisty i externími znalci z různých oborů. Výsledkem je kvalifikovaná, vysoce odborná podpora klienta.