Goodwill Partner


Tým

DAŇOVÉ ODDĚLENÍ

Michal Černý

Tax Director

e-mail: michal.cerny@goodwillpartner.cz

Michal Černý je daňovým poradcem č. osv. 2491. Je vedoucím daňového oddělení společnosti GOODWILL PARTNER, s.r.o. Je zkušeným manažerem daňového týmu. Zaměřuje se na daň z příjmů právnických osob. 

Michal Černý je absolventem VŠCHT Praha (Ing.). V letech 1997 -  2002 doplňoval svoji specializaci v rámci zahraničních International Taxation Courses (Amsterdam, Vídeň, Londýn).

Michal Černý působil 15 let ve společnostech BIG 4. Připravoval komplexní servis v daňovém poradenství. Vedl přípravu a kontrolu přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob, DPH, přípravu finančních výkazů, daňového due diligence. Byl odpovědný za řešení problematiky srážkových daní, stálých provozoven s dopadem do smluv o dvojím zdanění, daňové uznatelnosti nákladů, pravidel nízké kapitalizace, zakládání společností, příprava a kontrola smluv z daňového hlediska. Zastupoval klienty při daňových kontrolách a jiných jednáních s finančními úřady. Zakládal společnosti, přípravoval tax packages, přípravoval a kontroloval smlouvy z daňového hlediska. Byl zodpovědný za daňové aspekty při transformacích obchodních společností včetně příprav projektů a souvisejících propočtů.

Michal Černý pracoval 2 roky v obchodních společnostech na managerských pozicích, kde byl odpovědný za daňovou agendu, cla a účetnictví.

Michal Černý působil 5 let na Finančním ředitelství v Praze jako daňový kontrolor. Při této práci byl členem speciální odborné skupiny zaměřené na daňovou kontrolu tzv. „problematických daňových subjektů".

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, pasivně německy, rusky   

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

Lubomír Červinský

Legal Affairs Director

e-mail: lubomir.cervinsky@goodwillpartner.cz

Lubomir Červinský působí ve společnosti GOODWILL PARTNER, s.r.o. ve funkci Legal Affairs Director. Je zodpovědný za právní podporu poradenské činnosti společnosti. Zaměřuje se na daňový proces, zastupování klientů při daňových kontrolách a jiných postupech finančních orgánů a při daňových sporech u správních soudů. Interdisciplinárně orientován v širokém smyslu, na humanitní, ekonomické, právní i technické obory, vede postupy forenzních auditů i ostatní poradenské činnosti společnosti.

Lubomír Červinský získal praxi a nezastupitelné zkušenosti v prostředí nadnárodních společností. Vedl projekty v rámci České a Slovenské republiky včetně projektů financovaných z veřejných rozpočtů.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina

PRÁVNÍ SLUŽBY - SMLUVNÍ ADVOKÁTI 

Michael Kohajda

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. vystudoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dále pokračoval v doktorském studiu programu Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.). 

V advokátní praxi se Michael zaměřuje na finanční, daňové a bankovní právo, dlouhodobě se také zabývá právními vztahy souvisejícími s nemovitými věcmi.

Při své akademické činnosti vyučuje finanční právo české i zahraniční studenty, mj. v rámci programu Erasmus a LL.M. programu Právnické fakulty UK. Pravidelně uskutečňuje zahraniční výukové pobyty (např. na právnických fakultách Universidad de Santiago de Compostela nebo Universidad de Granada, Španělsko; The Hague University, Nizozemsko; Universite Paris Sud, Faculte de Jean Monnet, Francie; nebo Università degli Studi di Napoli Federico II nebo Universita degli Studi di Milano, Itálie). Účastní se také vědeckých pobytů a odborných konferencí v zahraničí (např. USA, Rusko, Slovensko, Španělsko, Turecko).

Je členem Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády. V minulosti byl také jmenován do pracovní komise pro přípravu nového zákona o daních z příjmů na Ministerstvu financí ČR. 

Michael ovládá aktivně češtinu a angličtinu, pasivně slovenštinu a francouzštinu.

e-mail: office@goodwillpartner.cz (sekretariát)

PRÁVNÍ SLUŽBY - ODBORNÁ STANOVISKA

Renata Vesecká

JUDr. RENATA VESECKÁ Ph.D. je advokátkou ve sdružení Advokátní kancelář Kalcso, Vesecká, Kropáčová Kalcsová (ev.č. ČAK 13751), využívající svoji odbornou erudici při spolupráci se společností GOODWILL PARTNER, s.r.o. v různých interdisciplinárních oblastech.

Nenahraditelně a s nezávislým odstupem vhlédá do různých problematik aplikace práva, kdy využívá svůj široký rozhled k fundované spolupráci se specialisty z jiných oborů.