Goodwill Partner


Omezená ochrana pravidel ústavního pořádku použitelných při správě daní

Nepožívá ochrany jednání stěžovatele, který poté, kdy ústavní soud posoudil, že nebyl aktivně legitimován k návrhu na přezkum souladu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR s ústavním pořádkem, podá návrh znovu z tím, že vysvětlí, v čem spatřuje překročení vlastního zájmu stěžovatele a domáhá se lhůty 1 roku pro podání ústavní stížnosti. 

Ústavní soud ČR takovou stížnost odmítne pro marné uplynutí 2 měsíční lhůty, aniž by se stěžovatelem uváděnými důvody pro použití lhůty 1 roku zabýval. 

Ústavní soud ČR tak bude postupovat i v případě, kdy je kromě ústavních otázek i sporná slučitelnost rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR s přímo účinnými pravidly práva EU. 

I. ÚS 3014/21

 


Krátké představení společnosti

Společnost GOODWILL PARTNER, s.r.o. poskytuje daňové poradenství zaměřené na ekonomické aspekty daňového plánování i daňově-právní poradenství v rámci problematiky daně z přidané hodnoty, příjmových daní, mezinárodního zdanění.

Realizuje interní audity a forenzní audity různých procesů a zaměření.

Poskytne podle potřeby související poradenské služby, studie či rešerše nebo tyto zajistí u svých partnerů. Výsledkem je integrovaná komplexní služba odpovídající garanci nestranné odbornosti a právní jistoty pro klienta.

Spolupracuje při realizaci integrované služby s právními kancelářemi, specializovanými poradci a renomovanými znalci z různých oborů.

Veškeré služby jsou poskytovány odborníky s mnohaletou praxí a dlouhodobě kvalitními výsledky.

Společnost GOODWILL PARTNER s.r.o. je evidována v seznamu Komory daňových poradců České republiky (www.kdpcr.cz), je členem International Chamber of Commerce (www.icc-cr.cz), International Fiscal Association (www.ifa-cr.cz; IFA member No. 38395) a Českého institutu interních auditorů (www.interniaudit.cz).

Více informací naleznete v profilu společnosti. 


Komplexní organizační, podnikatelské a ekonomické poradenství.

Daňové poradenství a účetní poradenství.

Zpracování odborných studií z ekonomicko-právní oblasti.

Poradenství při optimalizaci vnitropodnikových procesů a firemní komunikace. 

Poradenství při správě a využití dat a datových systémů. 

Poradenství v oblasti reklama a marketing.

Forenzní audity zaměřené na na různé dílčí procesy a postupy.

Forenzní ověření výsledků interního auditu.

Související služby a činnosti.  


  

GOODWILL PARTNER, s.r.o.

IČO: 26846616

U Dubu 691/48, 147 00 Praha 4 - Braník

Sekretariát 

Po-Pá 10-16 hod.

Telefon: +420 220 980 309

Mobil: +420 773 313 268

Daňové oddělení (mobil) (sekretariát): +420 773 313 268  

Právní oddělení (mobil): +420 734 516 141

E-mail: office@goodwillpartner.cz