Goodwill Partner


Novela zákona o DPH s účinností od 1.10.2021

Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. října

Od 1. října 2021 dochází k novele zákona o dani z přidané hodnoty, která je zaměřena zejména na nová
pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají
zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. eshopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Zákon č. 355/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
je dostupný ve Sbírce zákonů.
Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:
• zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží na dálku) mezi členskými státy EU
o zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU
o zrušení limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR
o zavedení limitu 10 000 EUR
• zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z
třetí země
• dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální
platforma)
• rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).
Podrobnější informace o změnách v zákoně o DPH jsou dostupné v článku Nová pravidla v
oblasti DPH od 1. 7. 2021 a na stránkách pro zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop
Shop).
Od 1. října 2021 již není možné přímo postupovat podle směrnice o DPH, neboť nová
pravidla jsou již transponována do zákona o DPH. Daňové subjekty postupují tak od 1.
října 2021 podle zákona o DPH a nařízení Rady (EU) č. 282/2011.
Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1. července 2021 do 30. září 2021 podle
přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném
systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH"), jelikož změny uvedené
ve směrnici o DPH nebyly vlivem zpoždění legislativního procesu transponovány k 1. červenci
2021 do zákona o DPH. O tomto možném postupu byla dne 21. června 2021
zveřejněna Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (ecommerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021.


Krátké představení společnosti

Společnost GOODWILL PARTNER, s.r.o. poskytuje daňové poradenství zaměřené na ekonomické aspekty daňového plánování i daňově-právní poradenství v rámci problematiky daně z přidané hodnoty, příjmových daní, mezinárodního zdanění.

Realizuje interní audity a forenzní audity různých procesů a zaměření.

Poskytne podle potřeby související poradenské služby, studie či rešerše nebo tyto zajistí u svých partnerů. Výsledkem je integrovaná komplexní služba odpovídající garanci nestranné odbornosti a právní jistoty pro klienta.

Spolupracuje při realizaci integrované služby s právními kancelářemi, specializovanými poradci a renomovanými znalci z různých oborů.

Veškeré služby jsou poskytovány odborníky s mnohaletou praxí a dlouhodobě kvalitními výsledky.

Společnost GOODWILL PARTNER s.r.o. je evidována v seznamu Komory daňových poradců České republiky (www.kdpcr.cz), je členem International Chamber of Commerce (www.icc-cr.cz), International Fiscal Association (www.ifa-cr.cz; IFA member No. 38395) a Českého institutu interních auditorů (www.interniaudit.cz).

   

Více informací naleznete v profilu společnosti. 


Komplexní organizační, podnikatelské a ekonomické poradenství.

Daňové poradenství a účetní poradenství.

Zpracování odborných studií z ekonomicko-právní oblasti.

Poradenství při optimalizaci vnitropodnikových procesů a firemní komunikace. 

Poradenství při správě a využití dat a datových systémů. 

Poradenství v oblasti reklama a marketing.

Forenzní audity zaměřené na na různé dílčí procesy a postupy.

Forenzní ověření výsledků interního auditu.

Související služby a činnosti.  


  

GOODWILL PARTNER, s.r.o.

IČO: 26846616

U Dubu 691/48, 147 00 Praha 4 - Braník

Sekretariát 

Po-Pá 10-16 hod.

Telefon: +420 220 980 309

Mobil: +420 773 313 268

Daňové oddělení (mobil) (sekretariát): +420 773 313 268  

Právní oddělení (mobil): +420 734 516 141

E-mail: office@goodwillpartner.cz